Центр допомоги
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Правила користування сайтом

Актуально на 19.05.2024

image_pdf

 

ПРАВИЛА КОРИСТУВАННЯ

ДОВІДКОВИМ ЦЕНТРОМ COMFY

НА САЙТІ HTTPS:// FAQ.COMFY.UA

 

місто Дніпро, Україна

Редакція станом на «26» жовтня 2023 року

Ці ПРАВИЛА КОРИСТУВАННЯМ ДОВІДКОВИМ ЦЕНТРОМ COMFY НА САЙТІ HTTPS://FAQ.COMFY.UA (надалі, — Правила) розроблені відповідно до статті 11 Цивільного кодексу України (https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/435-15) та регулюють взаємовідносини між ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМФІ ТРЕЙД» (далі по тексту – «Товариство»), як адміністратора сайту https://FAQ.comfy.ua та будь-якою фізичною особою (далі по тексту – Користувач) щодо користування Довідковим центром COMFY, розміщеним на сайті https://FAQ.comfy.ua.

1. ТЕРМІНИ, ВИЗНАЧЕННЯ ТА УМОВИ ЇХ ЗАСТОСУВАННЯ.

1.1. У цих Правилах, якщо контекст не потребує іншого, нижченаведені терміни мають наступне значення:

1.1.1. «Адміністратор» або «ТОВ «КОМФІ ТРЕЙД» – ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМФІ ТРЕЙД» (ТОВ «КОМФІ ТРЕЙД»), код в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань 36962487, місцезнаходження: м. Дніпро, 49100, бул. Слави, 6Б, кімн. 413.

1.1.2. «Користувач» – повнолітня, дієздатна фізична особа, що зайшла на Сайт https://FAQ.comfy.ua, прийняла умови цих Правил та продовжила користуватися Сайтом на умовах, визначених в цих Правилах.

1.1.3. «Сайт» – сайт Адмністратора https://FAQ.comfy.ua, на якому розміщений Довідковий центр COMFY.

1.1.4. «Довідковий центр COMFY» – структурована і систематизований на розсуд Адміністратора сукупність сервісів (функціональних можливостей) і Контенту.

1.1.5. «Контент» – опубліковані на Сайті відомості, матеріали та інформація, незалежно від їх форми, тобто текстові, графічні та відеоматеріали.

1.1.6. «Колл-центр» – фахівці Адміністратора, що підтримують зв’язок з Користувачами за допомогою «гарячої» лінії 0800303505.

1.1.7. «Законодавство» – чинне законодавство України, яке може бути застосоване до правовідносин, пов’язаних з виконанням та/або які випливають з виконання описаних в цих Правилах зобов´язань.

1.2. В  рамках термінології і розуміння цих Правил, користування Довідковим центром COMFY та користування цим Сайтом є тотожними і рівнозначними поняттями.

1.3. Сайт https://FAQ.comfy.ua є окремим сайтом від https://comfy.ua. Дані правила не врегульовують порядок користування сайтом інтернет-магазину https://comfy.ua і не є застосовними для будь-яких правовідносин, що виникають в ході користування сайтом інтернет-магазину https://comfy.ua, у тому числі, не можуть використовуватись у спорах між ТОВ «КОМФІ ТРЕЙД» та споживачами товарів, робіт та послуг, придбаних (оплачених) на сайті інтернет-магазину https://comfy.ua або у роздрібних магазинах ТОВ «КОМФІ ТРЕЙД».

2. ЗАГАЛЬНІ УМОВИ.

2.1. Використання цього Сайту є угодою, яка передбачає такі умови:

2.1.1 Використання Сайту для Користувача безоплатним. Подана на ньому інформація має виключно ознайомлювальний та/або довідковий характер. Адміністратор дозволяє Користувачам відвідувати сайт та завантажувати та копіювати інформацію, документи та матеріали (Контент) з сайту для особистих некомерційних потреб Користувача без будь-яких прав перепродувати або розповсюджувати їх або створювати добірки або узагальнюючі документи на їх основі , відповідно до умов, визначених нижче, а також відповідно до більш конкретних обмежень, які можуть застосовуватися до конкретних матеріалів цього Сайту.

2.1.2. Адміністратор здійснює адміністрування цього Сайту. На всі матеріали (Контент) Адміністратора, розміщені на цьому сайті, поширюються ці умови.

2.1.3. Контент і сервіси, пропоновані на цьому Сайті, пропонуються «як є», без будь-яких гарантій, явно виражених або на увазі, включаючи, без винятку, гарантії комерційної вигоди, придатності для конкретних цілей і непорушення прав. Адміністратор не бере на себе жодних гарантій чи відповідальності щодо точності чи повноти Контенту чи роботи сервісу. Адміністратор періодично доповнює, змінює, покращує або оновлює Контент і сервіси на цьому Сайті без попередження.

2.1.4. Ні Адміністратор, ні його підрозділи або їх будь-які відповідні агенти, співробітники, постачальники інформації або іншого роду Контенту не несуть відповідальності перед будь-яким Користувачем або будь-якою іншою особою за будь-які неточності, помилки, пропуски, порушення, видалення, дефекти, зміни або використання будь-якого роду Контенту чи сервісу або за їх актуальність та точність.

2.1.5. В якості умови використання цього Сайту Користувач погоджується не покладати на Адміністратора та його підрозділи відповідальність за будь-які можливі дії, вимоги, збитки, збитки, цивільну відповідальність та витрати (включаючи розумний гонорар адвоката) у зв’язку з використанням цього Сайту, включаючи без винятку , будь-які факти, які у разі їх підтвердження є порушенням Користувачем цих умов. Якщо Користувач не задоволений будь-якими сервісами та/або Контентом цього Сайту або будь-якими умовами користування, єдиним та винятковим засобом у розпорядженні користувача є відмова від використання Сайту.

2.1.6. Цей сайт може містити посилання на веб-сайти третіх сторін. Такі сайти не контролюються Адміністратором і Адміністратор не несе відповідальності за зміст будь-яких таких сайтів або будь-яких посилань, що містяться на таких сайтах. Адміністратор наводить такі посилання виключно для зручності та включення посилання або вказівки не означає підтримки відповідного сайту Адміністратором.

2.2. У рамках використання Сайту Користувач може здійснювати наступні дії:

2.2.1. отримання доступу до Контенту, представленому на Сайті, із врахуванням обмежень по використанню, встановлених цими Правилами;

2.2.2. використання представлених на Сайті сервісів (функціональних можливостей) на умовах цих Правил;

2.3. Залишаючись на Сайті Користувач приймає ці умови Правил користування і приймає умови відповідальності за недобросовісне використання Сайту.

2.4. Прийняти умови цих Правил та користуватись Сайтом може лише особа, яка має повну цивільну дієздатність та є повнолітньою. Враховуючи технічну особливість функціонування сайту, Адміністратор не має можливості та мети щодо збору та перевірки документів Користувачів сайту, тому, приймаючи умови цих Правил, Користувач цим підтверджує свій статус повнолітньої особи із повною цивільною дієздатністю.

2.5. Адміністратор зберігає за собою виняткове право на власний розсуд змінювати, обмежувати або видаляти Сайт або будь-який Контент чи сервіс. Адміністратор не бере на себе зобов’язання враховувати потреби будь-якого Користувача.

2.6. У випадку виявлення розбіжностей в інформації, зазначеній на Сайті та в будь-яких інших джерелах інформації, Користувач має звернутись до Адміністратора за відповідними роз’ясненнями чи уточненнями до Колл-центру Адміністратора.

2.7. Адміністратор залишає за собою право на власний розсуд забороняти будь-якому Користувачеві доступ до цього сайту або будь-яких його частин без попереднього повідомлення.

2.8. Сайт та сервіси, що надаються Сайтом, можуть бути тимчасово частково або повністю недоступними з причин проведення профілактичних, регламентних, інших технічних робіт. Технічна служба Адміністратора має право без попередження Користувача проводити необхідні профілактичні, регламентні та інші технічні роботи.

3. ЗАСТЕРЕЖЕННЯ І ОБМЕЖЕННЯ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ.

3.1. У жодному разі Адміністратор не несе відповідальності за будь-які збитки, збитки, цивільну відповідальність або витрати, понесені, згідно з заявою, внаслідок використання цього Сайту, включаючи, без винятку, будь-які можливі у зв’язку з цим несправності, помилки, пропуски, відмови або затримки.

3.2. Використання цього сайту здійснюється Користувачем на свій ризик. За жодних умов Адміністратор або його підрозділи не несуть відповідальності за будь-яку пряму, непряму, випадкову, навмисну чи побічну шкоду, завдану використанням Сайту.

3.3. Розміщений на Сайті https://FAQ.comfy.ua Контент (за виключенням опублікованих на Сайті у відповідному розділі умов акцій та розіграшів ТОВ «КОМФІ ТРЕЙД»), не є публічними обіцянками, гарантіями, заявами, пропозиціями, роз’ясненнями, консультаціями чи оголошеннями ТОВ «КОМФІ ТРЕЙД» як продавця товару, якщо за змістом такого Контенту не вказано про інше.

3.4. Особливості використання розміщеного на сайті Контенту юридично-правого характеру:

3.4.1. Розміщена у формі Контенту будь-якого роду інформація, яка прямо чи опосередковано стосується питань реалізації положень законодавства про захист прав споживачів носить виключно ознайомлювальний і довідковий характер.

3.4.2. Користувач погоджується і розуміє, що через зміни у законодавстві України чи змінах у правозастосовчій практиці (як судовій, так адміністративній), такий Контент у будь-який момент користування Сайтом може виявитись неактуальним (не враховувати останніх законодавчих змін та практики). У будь-якому разі, Користувач розуміє і погоджується із тим, що виключним основоположним джерелом права у цій сфері є чинне законодавство України, зокрема офіційні тексти нормативно-правових і підзаконних актів України, що оприлюднюються і є доступними на сайті Верховної Ради України у мережі Інтернет за адресою https://zakon.rada.gov.ua/. У своїх діях Користувач зобов’язується керуватись виключно положеннями норм чинного законодавства України.

3.4.3. Представлені на Сайті зразки документів, які безпосередньо пов’язані із реалізацією положень законодавства про захист прав споживачів, носять виключно ознайомлювальний характер і розроблені як типові шаблони. За потреби, і в залежності від власних обставин, Користувач може використовувати ці шаблони і вносити в них відповідні зміни.

3.4.4. Наявність типового шаблону документа (звернення, заяви, скарги, претензії тощо) на сайті Адміністратора не позбавляє Користувача  права відмовитись від використання шаблону Адміністратора та скласти відповідний документ у довільній формі, за умови дотримання ним встановлених вимог законодавства щодо належного оформлення і обов’язкового змісту такого документу.

4. ІНТЕЛЕКТУАЛЬНА ВЛАСНІСТЬ.

4.1. Текст цих Правил і вся інформація на Сайті, весь можливий Контент (текст, графіка, логотипи, піктограми кнопок, зображення, аудіокліпи, цифрові завантаження, компіляції даних і програмне забезпечення тощо), що розміщуються на Сайті (за виключенням прямих цитат із нормативно-правових актів), є об’єктом авторських прав, майнові права на який належать Адміністратору або його постачальникам Контенту, та захищені законодавством про авторське право.

4.2. Заборонене будь-яке збирання, накопичення, обробка даних та іншої інформації (Контенту), яка доступна на Сайті, з метою її опублікування, трансляції, подальшої передачі третім особам на інших сайтах і за межами Інтернету.

4.3. Заборонено використовувати позначення Сайту, включаючи характерні графічні елементи.

5. ПЕРСОНАЛЬНІ ДАНІ ТА COOKIES

5.1. При використанні Сайту Адміністратор не здійснює збору, обробки, зберігання чи передачі персональних даних Користувачів, не створює облікових записів для Користувачів тощо.

5.2. Адміністратор використовує cookies на Сайті з метою дослідження та аналізу клієнтського досвіду у цілях покращення та вдосконалення Сайту. Зокрема, може відбуватись збір інформації про історію веб-перегляду Користувача, обрану ним мову, дату і час відвідування Сайту, тривалість тощо. Якщо Користувач продовжує користуватись Сайтом, це означає його згоду на використання cookies та отримання Адміністратором всіх файлів cookie.

6. ЗАСТОСОВАНЕ ПРАВО

6.1. Використовуючи Сайт, Користувач погоджується з тим, що ці Правила користування та будь-які спори, які можуть виникнути між ним та Адміністратором, регулюватимуться законодавством України.

7. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ

7.1. Ці Правила набирають чинності з 27.10.2023 року, але не раніше дати запуску Сайту (початку роботи), встановленої відповідним наказом Адміністратора, та діють до їх скасування або зміни (викладення у новій редакції).

7.2.  Визнання недійсним окремих положень цих Правил не призводить до недійсності цих Правил в цілому.

7.3. Адміністратор залишає за собою право в односторонньому порядку вносити зміни в ці Правила з попередньою публікацією їх на Сайті.

7.4. Положення Правил у нинішній редакції застосовуються до дати набрання чинності нових Правил.

7.5. Користувач, який не приймає зміни до цих Правил, має припинити користування Сайтом.

Не знайшли що шукали? Контакти